STRUKTURA
Wykaz komórek Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu oraz zatrudnionego w nim personelu
Dyrektor Szpitala
Janina Hulacka
Przełożona Pielęgniarek
mgr Izabela Pawlak
Z-ca dyr.d/s leczn.
Wojciech Donotek
Dyrektor Ekonomiczny
Czesława Młodawska
Izba Przyjęć
Lekarz Koordynujący- Tomasz Piss
piel.oddzialowa- Małgorzata Kurkowska

Oddział Psychiatryczny 3 A B
ordynator- Małgorzata Bińkowska
piel.oddz. 3A- Elżbieta Piwowarska
piel.oddz. 3B- Barbara Sotomska

Oddział Psychiatryczny 4B
ordynator - Wojciech Donotek
piel.oddziałowa - Pikulska Grażyna

Oddział Psychiatriatryczny dla Dzieci i Młodzieży 5B
ordynator- Violetta Czuj-Rozenbajgier
piel.oddziałowa- Lucyna Bednarz

Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu 5CS
ordynator - Jacek Olesiński
piel.oddziałowa - Jolanta Owczarz

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej 5R
ordynator - Frąckiewicz Adam
piel.oddziałowa - Danuta Tomczyk

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
ordynator - Frąckiewicz Adam

Oddział dzienny psychiatryczny ogólny 6D
kierownik oddziału- Krystian Antoniewicz
piel. koordynyjąca- Dorota Nakonieczna

Oddział Leczenia uzależnień 7AB
kierownik oddziału - Katarzyna Rzeszowska

Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) 7C
ordynator- Cecylia Postek-Zyg
piel.oddziałowa- Marzanna Grzesik

Oddział Psychosmoatyczny 8A
ordynator - Elżbieta Irowska-Musiał
piel.oddziałowa - Kaźmierczak Halina

Oddział Psychiatryczny 8 B C
ordynator - Marek Bińkowski
piel.oddziałowa 8B - Kornela Adamczyk
piel.oddziałowa 8C - Bogumiła Szwed

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy 2D, 9
lekarz koordynujący ZOL - Anna Czaplińska- Nyc
kierownik ZOL - Gzubicka Bogusława
piel.oddz. 2D - Beata Koprowska
piel.oddz. 9 - Lidia Horochowska

Zespół Lecznictwa Środowiskowego
lek.spec.psychiatra- Joanna Kukiełka

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
piel. koordynująca- Teresa Dubicka

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
asystent- Czuj-Rozenbajgier Violetta

Poradnia Terapii Uzależnień od alkoholu
kier.poradni- Bożena Pawłowska

Sekcja dokumentacji chorych i statystyki medycznej
kier.statystyki, rozliczen i dokumentacji medycz.- Danuta Piotrowska

Dział techniczno-gospodarczy
kier.sekcji techn.- Jerzy Cetler

Sekcja żywienia
kier.żywienia- Agata Wiącek

Sekretariat
kier.sekretariatu- Maria Stępień

Dział zarządzania personelem
kier.działu zarz.person.- Katarzyna Sponar

Dział księgowości
Dyrektor Ekonomiczny- Główny Księgowy- Czesława Młodawska
Z-ca Głównego Księgowego- Monika Kotwica

Stanowiska samodzielne
archiwista- Zbigniew Mesjasz
specjal. d/s kontrollingu- Teresa Wójtowicz

Inspektor d/s obrony cywilnej
st.inspektor oc+kons.agr.prąd.- Stanisław Kownacki

BHP i PPOŻ
Inspektor BHP- Anna Krzecka

Pielęgniarka epidemiologiczna
piel.epidemiologiczna- Monika Olszowy

Sekcja Informatyczna
kierownik - Przemysław Mrozik

Dział Organizacyjno-Prawny
kierownik - Anna Dekarz
inspektor - Justyna Kochan

Opieka Społeczna
pracownik socjalny - Artur Paszko
pracownik socjalny - Jadwiga Śledziona
pracownik socjalny - Wojciechowska Olga
pracownik socjalny - Marta Woś

Dyrektor
dyrektor szpitala- Janina Hulacka
dyrektor ekonomiczny- Czesława Młodawska
z-ca dyr.d/s leczn.- Wojciech Donotek
przełożona pielęgniarek- Izabela Pawlak

Labolatorium analityki medycznej
kier.lab.anal.med.- Klaudia Kozłowska

Apteka
kier.apteki- Joanna Adamczyk-Kowal