Przetargi / Wyniki przetargów

Plan zamówień publicznych na 2017 rok: Załącznik

Aby zobaczyć przetargi zapraszamy na stronę: www.szpitalpsychiatryczny.bip.org.pl

Wyniki przetargów 2015

Lp. Typ Tytuł Szczegóły Data ogłoszenia
1 Unieważnienie
Zbycie samochodu marki Volkswagen Transporter, stanowiącego własność Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Ogloszenie (PDF)
2015-12-29
2 Wynik postępowania Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na ogródek warzywno-kwiatowy Ogloszenie (PDF)
2015-12-29
3 Unieważnienie Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie realizacji projektu partnerskiego – konsorcjalnego w ramach Osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1. E-usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 2.1.1. typ 2.1 B dla podmiotów leczniczych Ogloszenie (PDF)
2015-12-23
4 Wynik postępowania Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego, w tym do poboru krwi system otwarty, system zamknięty z dzierżawą aparatu do oznaczania OB, a także materiałów, odczynników i testów laboratoryjnych w zakresie analityki ogólnej, koagulologii, oznaczeń elektrolitów, biochemii klinicznej, badań immunochemicznych z dzierżawą analizatora do immunochemii Zawiadomienie (PDF)
2015-12-21
5 Wynik postępowania Dostawa worków foliowych na odpady medyczne i komunalne oraz worków spożywczych Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)
2015-12-14
6 Unieważnienie Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na ogródek warzywno-kwiatowy Ogloszenie (PDF)
2015-12-01
7 wynik postępowania Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2015 Ogloszenie (PDF)
Zestawienie ofert (PDF)
2015-11-30
8 wynik postępowania Dostawa warzyw Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)
2015-11-03
9 wynik postępowania Dostawa różnych produktów leczniczych Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)
Zestawienie ofert (PDF)
2015-10-19
10 Wynik postępowania Dostawa artykułów żywnościowych mięsa, wędlin, drobiu i konserw Ogloszenie (PDF)
Zestawienie ofert (PDF)
2015-08-19
11 wynik postępowania Dostawa środków dezynfekcyjnych, środków i materiałów czystościowych oraz akcesoriów do sprzątania Ogloszenie pakiet 1,3 (PDF)
Ogloszenie pakiet 1 (PDF)
2015-08-17
12 Wynik postępowania Dostawa rożnych produktów leczniczych Ogloszenie (PDF)
Zestawienie ofert (PDF)
2015-07-29
13 Wynik postępowania Dostawa artykułów żywnościowych nabiału, jaj kurzych Ogloszenie (PDF)
2015-07-22
14 Wynik postępowania Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do pomiaru cukru Ogloszenie (PDF)
2015-07-09
15 Wynik postępowania Dostawa materiałów medycznych Ogloszenie (PDF)
2015-07-01
16 Wynik postępowania Dostawa artykułów żywnościowych pieczywa i wyrobów ciastkarskich, produktów spożywczych suchych Ogloszenie (PDF)
Zestawienie (PDF)
2015-06-17
17 Wynik postępowania Dostawa produktów farmaceutycznych leków oraz płynów dożylnych Ogloszenie pakiety 1,3,8 (PDF)
Ogloszenie pakiety 2,4,5,6,7 (PDF)
Zestawienie ofert (PDF)
2015-06-09
18 Wynik postępowania Dostawa produktów leczniczych, artykułów medycznych jednorazowych, drobnych wielorazowych, artykułów higienicznych Ogloszenie (PDF)
Zestawienie ofert (PDF)
2015-06-15
19 Wynik postępowania Kompleksowa dostawa paliwa gazowego oraz świadczenie usług dystrybucji do obiektów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Ogloszenie (PDF)
2015-05-25
20 Wynik postępowania Dostawa artykułów biurowych. Ogloszenie (PDF)
2015-05-20