Przetargi z roku 2015

Lp. Typ Data wystawienia Tytuł Szczegóły Data ostatniej aktualizacji
1 przetarg ofertowy
2015-11-12 Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na ogródek warzywno-kwiatowy Ogloszenie (PDF)
Regulamin przetargu (PDF)
Zal 1 oferta (DOC)
Zal 3 umowa (PDF)
Zal 4 (PDF)
2015-11-12
Lp. Typ Tytuł Szczegóły Data ogłoszenia
1 wynik postępowania
Dostawa warzyw Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)
2015-11-03
2 wynik postępowania Dostawa różnych produktów leczniczych Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)
Zestawienie ofert (PDF)
2015-10-19
3 Wynik postępowania Dostawa artykułów żywnościowych mięsa, wędlin, drobiu i konserw Ogloszenie (PDF)
Zestawienie ofert (PDF)
2015-08-19
4 wynik postępowania Dostawa środków dezynfekcyjnych, środków i materiałów czystościowych oraz akcesoriów do sprzątania Ogloszenie pakiet 1,3 (PDF)
Ogloszenie pakiet 1 (PDF)
2015-08-17
5 Wynik postępowania Dostawa rożnych produktów leczniczych Ogloszenie (PDF)
Zestawienie ofert (PDF)
2015-07-29
6 Wynik postępowania Dostawa artykułów żywnościowych nabiału, jaj kurzych Ogloszenie (PDF)
2015-07-22
7 Wynik postępowania Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do pomiaru cukru Ogloszenie (PDF)
2015-07-09
8 Wynik postępowania Dostawa materiałów medycznych Ogloszenie (PDF)
2015-07-01
9 Wynik postępowania Dostawa artykułów żywnościowych pieczywa i wyrobów ciastkarskich, produktów spożywczych suchych Ogloszenie (PDF)
Zestawienie (PDF)
2015-06-17
10 Wynik postępowania Dostawa produktów farmaceutycznych leków oraz płynów dożylnych Ogloszenie pakiety 1,3,8 (PDF)
Ogloszenie pakiety 2,4,5,6,7 (PDF)
Zestawienie ofert (PDF)
2015-06-09
11 Wynik postępowania Dostawa produktów leczniczych, artykułów medycznych jednorazowych, drobnych wielorazowych, artykułów higienicznych Ogloszenie (PDF)
Zestawienie ofert (PDF)
2015-06-15
12 Wynik postępowania Kompleksowa dostawa paliwa gazowego oraz świadczenie usług dystrybucji do obiektów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Ogloszenie (PDF)
2015-05-25
13 Wynik postępowania Dostawa artykułów biurowych. Ogloszenie (PDF)
2015-05-20

Wyniki przetargów 2014

Lp. Typ Tytuł Szczegóły Data ogłoszenia
1 Wynik postępowania
Świadczenie usług pralniczych - pranie bielizny i odzieży szpitalnej. Ogloszenie (PDF)
2015-01-07
2 Wynik postępowania Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. Ogloszenie (PDF)
2014-12-29
3 Wynik postępowania Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego, w tym do poboru krwi system otwarty, system zamknięty z dzierżawą aparatu do oznaczania OB, a także materiałów, odczynników i testów laboratoryjnych w zakresie analityki ogólnej, koagulologii, oznaczeń elektrolitów, biochemii klinicznej, badań immunochemicznych z dzierżawą analizatora do immunochemii Ogloszenie w cz 1 (PDF)
Ogloszenie w cz od 2 do 8 (PDF)
2014-12-30
4 Wynik postępowania Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne. Ogloszenie w cz 1 (PDF)
Ogloszenie w cz 2 i 3 (PDF)
Zestawienie ofert (PDF)
2014-12-23
5 Wynik postępowania Dostawy worków foliowych na odpady medyczne i komunalne oraz worków spożywczych. Ogloszenie (PDF)
2014-12-19
6 Wynik postępowania Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2014. Ogloszenie (PDF)
Zestawienie ofert (PDF)
2014-12-01
7 Wynik postępowania Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług lekarskich - specjalisty psychiatry. Ogloszenie (PDF)
2014-11-28
8 Wynik postępowania Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Ogloszenie (PDF)
2014-10-30
9 Wynik postępowania Dostawa warzyw. Ogloszenie (PDF)
Ogloszenie2 (PDF)
2014-11-12
10 Wynik postępowania Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie konsultacji specjalistycznych - specjalisty chorób wewnętrznych. Ogloszenie (PDF)
2014-10-10
11 Wynik postępowania Dostawa różnych produktów leczniczych. Ogloszenie (PDF)
Zestawienie ofert (PDF)
2014-10-08
12 Wynik postępowania Świadczenie usług odbioru, przewozu, przechowywania oraz wydawania zwłok pacjentów zmarłych w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Ogloszenie (PDF)
2014-09-22
13 Wynik postępowania Dostawa mięsa, wędlin, drobiu i konserw. Ogloszenie (PDF)
Punktacja (PDF)
2014-08-22
14 Ogłoszenie Świadczenie usług odbioru, przewozu, przechowywania oraz wydawania zwłok pacjentów zmarłych w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Informacja o zamknieciu postepowania (PDF)
2014-07-31
15 Ogłoszenie Świadczenie usług telekomunikacyjnych. Informacja o przyjeciu oferty (PDF)
2014-07-30
16 Wynik postępowania Dostawa nabiału. Ogloszenie (PDF)
2014-07-22
17 Wynik postępowania Dostawy środków i materiałów czystościowych oraz akcesoriów do sprzątania. Ogloszenie (PDF)
2014-07-22
18 Wynik postępowania Dostawa różnych produktów leczniczych. Ogloszenie (PDF)
Zestawienie ofert (PDF)
2014-07-15
19 Wynik postępowania Konkurs ofert udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług lekarskich – specjalisty rehabilitacji medycznej w Oddziale rehabilitacji neurologicznej i Oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej. Ogloszenie (PDF)
2014-06-27
20 Wynik postępowania Dostawy różnych produktów spożywczych. Ogloszenie (PDF)
2014-06-24
21 Wynik postępowania Zbycie składników majątku ruchomego stanowiących wyposażenie stolarni Ogloszenie (PDF)
2014-06-18
22 Wynik Postępowania Dostawa pieczywa Ogloszenie (PDF)
Zestawienie ofert (PDF)
2014-06-16
23 Wynik postępowania Dostawy gazów medycznych i technicznych. Ogloszenie (PDF)
2014-05-26
24 Wynik postępowania Dostawa różnych produktów leczniczych, materiałów medycznych, sprzętu jednorazowego użytku. Ogloszenie czesc 1,2,4,5,6,7,8,9 (PDF)
Ogloszenie czesc 10 (PDF)
Ogloszenie czesc 3 (PDF)
Zestawienie ofert (PDF)
2014-05-27
25 Wynik postępowania Dostawa artykułów biurowych. Ogloszenie (PDF)
2014-04-25
26 Wynik postępowania Dostawa artykułów medycznych oraz sprzętu jednorazowego użytku. Ogloszenie (PDF)
Zestawienie ofert (PDF)
2014-04-10
27 Wynik postępowania Zbycie składników majątku ruchomego stanowiących wyposażenie stolarni oraz byłej pracowni Rtg. Ogloszenie (PDF)
2014-04-09
28 Wynik postępowania Zbycie składników majątku ruchomego stanowiących wyposażenie stolarni oraz byłej pracowni Rtg. Uniewaznienie (PDF)
2014-03-18
29 Wynik postępowania Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej, obejmujące również dostawę, montaż i instalację urządzeń wchodzących w skład systemu telefonicznego. Uniewaznienie (PDF)
2014-03-10
30 Wynik postępowania Nadzór autorski wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację systemu Eskulap. Ogloszenie (PDF)
2014-01-24

Wyniki przetargów 2013

Lp. Typ Tytuł Szczegóły Data ogłoszenia
1 Wynik postępowania
Świadczenie usług pralniczych – pranie bielizny i odzieży szpitalnej. Ogloszenie (PDF)
2013-12-31
2 Unieważnienie Nadzór autorski wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację systemu Eskulap. Uniewaznienie (PDF)
2013-12-30
3 Wynik postępowania Dostawa worków foliowych na odpady medyczne i komunalne, oraz worków spożywczych. Ogloszenie (PDF)
2013-12-20
4 Wynik postępowania Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne . Ogloszenie cz 1 (PDF)
Ogloszenie cz 1 i 3 (PDF)
Zestawienie ofert (PDF)
2013-12-24
5 Wynik postępowania Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego, w tym do poboru krwi system otwarty, system zamknięty z dzierżawą aparatu do oznaczania OB, a także materiałów, odczynników i testów laboratoryjnych w zakresie analityki ogólnej, koagulologii, oznaczeń elektrolitów, biochemii klinicznej, badań immunochemicznych z dzierżawą analizatora do immunochemii. Ogloszenie cz 8 (PDF)
Ogloszenie cz od 1 do 7 (PDF)
Zestawienie ofert (PDF)
2013-12-16
6 Wynik postępowania Badanie sprawozdania finansowego za rok 2013. Ogloszenie (PDF)
Zestawienie ofert (PDF)
2013-12-04
7 Wynik postępowania Dostawa warzyw. Ogloszenie (PDF)
Zestawienie ofert (PDF)
2013-10-29
8 WYNIK PRZETARGU Dostawa różnych produktów leczniczych Ogloszenie (PDF)
Zestawienie (PDF)
2013-10-11
9 Wynik postępowania Dostawa mięsa, wędlin, drobiu oraz konserw. Ogloszenie (PDF)
Sprostowanie do ogloszenia (PDF)
Uzupelnienie (PDF)
Zestawienie (PDF)
2013-08-23
10 Wynik postępowania Świadczenie usług związanych z ochroną osób i mienia, w tym obsługa portierni oraz parkingu, wraz z usługami dodatkowymi. Ogloszenie (PDF)
2013-08-13
11 Wynik postępowania Dostawa preparatów czyszczących i środków dezynfekcyjnych. Ogloszenie (PDF)
2013-07-24
12 Wynik postępowania Dostawa nabiału. Ogloszenie (PDF)
2013-07-22
13 WYNIKI PRZETARGÓW Dostawa różnych produktów leczniczych Ogloszenie (PDF)
2013-07-15
14 WYNIK PRZETARGU Dostawa różnych produktów spożywczych Ogloszenie (PDF)
2013-07-05
15 Wynik postępowania Dostawa pieczywa. Ogloszenie (PDF)
2013-06-20
16 Wynik postępowania Dzierżawa gruntu pod ogródki warzywne. Ogloszenie (PDF)
2013-05-29
17 Wynik postępowania Całodobowa usługa ochrony obiektów, osób i mienia Uniewaznienie (PDF)
2013-05-24
18 Wynik postępowania Dostawa różnych produktów leczniczych, płynów dożylnych, materiałów opatrunkowych Ogloszenie (PDF)
2013-05-24
19 Wynik postępowania Dzierżawa pomieszczeń Szpitala pod działalność gospodarczą. Ogloszenie (PDF)
2013-04-22
20 Wynik postępowania Dostawa materiałów Rtg, artykułów medycznych oraz sprzętu jednorazowego użytku. Ogloszenie w cz 1,2,3 (PDF)
Ogloszenie w cz 4 (PDF)
Zestawienie ofert (PDF)
2013-04-23
21 Wynik postępowania Dostawa artykułów biurowych Ogloszenie (PDF)
2013-04-12
22 Wynik postępowania Dostawa worków foliowych Ogloszenie (PDF)
2013-02-01
23 Unieważnienie Całodobowa usługa ochrony obiektów, osób i mienia. Uniewaznienie (PDF)
Zestawienie (PDF)
2013-01-24
24 Wynik postępowania Dostawa nabiału. Ogloszenie (PDF)
2013-01-24

Wyniki przetargów 2012

Lp. Typ Tytuł Szczegóły Data ogłoszenia
1 Wynik postępowania
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Uniewaznienie (PDF)
2013-01-09
2 Wynik postępowania ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH – PRANIE BIELIZNY I ODZIEŻY SZPITALNEJ Ogloszenie (PDF)
2013-01-07
3 Wynik postępowania Konkurs ofert na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Ogloszenie o wyniku konkursu (PDF)
2013-01-02
4 Wynik postępowania Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego mienia. Ogloszenie (PDF)
2012-12-31
5 Wynik postępowania Dostawa róznych produktów spozywczych. Ogloszenie (PDF)
2012-12-20
6 Wynik postępowania Dostawa pieczywa. Ogloszenie (PDF)
2012-12-20
7 Wynik postępowania Dostawa preparatów czyszczących i środków dezynfekcyjnych. Ogloszenie (PDF)
2012-12-10
8 Zapytanie ofertowe Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2012 Ogloszenie (PDF)
Zestawienie ofert (PDF)
2012-11-23
9 Wynik postępowania Dostawa leków (II postępowanie) Uniewaznienie (PDF)
2012-11-15
10 Wynik postępowania Dzierżawa pomieszczeń Szpitala pod działalność handlowo-gastronomiczną Uniewaznienie (PDF)
2012-11-07
11 Wynik postępowania DOSTAWA WARZYW Ogloszenie (PDF)
2012-11-06
12 Wynik postępowania DOSTAWA LEKÓW Ogloszenie (PDF)
2012-10-18
13 Wynik postępowania Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów pochodzących z działalności służb medycznych. Ogloszenie (PDF)
2012-09-18
14 Wynik postępowania Dostawa mięsa i wędlin Ogloszenie (PDF)
2012-08-27
15 Wynik postępowania Dostawa mięsa, wędlin, drobiu oraz konserw różnych Ogloszenie (PDF)
Zbiorcze zestawienie ofert (PDF)
2012-08-09
16 Wynik postępowania Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej wraz z dzierżawą pomieszczeń. Uniewaznienie (PDF)
2012-07-25
17 Wynik postępowania DOSTAWA LEKÓW Ogloszenie (PDF)
2012-07-18
18 Wynik postępowania DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I SPRZĘTU LABORATORYJNEGO Ogloszenie w cz 1 (PDF)
Ogloszenie w cz 2,3,5,6 (PDF)
Ogloszenie w cz 4 (PDF)
2012-07-17
19 Wynik postępowania DOSTAWA PREPARATÓW CZYSZCZĄCYCH I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH Ogloszenie (PDF)
2012-06-12
20 Wynik postępowania
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W BOLESŁAWCU I DZIENNEGO OŚRODKA ZABURZEŃ MOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WE WROCŁAWIU ogłoszenie (PDF) 2012-04-27
21 Wynik postępowania Dostawa płynów dożylnych, produktów leczniczych dla krwi organów krwiotwórczych oraz układu krążenia, środków antybakteryjnych oraz materiałów opatrunkowych ogłoszenie (PDF) 2012-04-26
22 Wynik postępowania Dostawa warzyw na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ogłoszenie (PDF) 2012-04-05
23 Wynik postępowania Dostawę artykułów biurowych, gastronomicznych oraz gospodarczych ogłoszenie (PDF) 2012-03-08
24 Wynik postępowania DOSTAWA MATERIAŁÓW RTG, ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH ORAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ogłoszenie (PDF) 2012-03-02
25 Wynik postępowania Dotyczy: przetarg na dostawę worków foliowych ogłoszenie (PDF) 2012-02-06
26 Wynik postępowania Obowiązkowe ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych ogłoszenie (PDF) UNIEWAŻNIENIE 2012-01-31
27 Wynik postępowania Dostawa cukru na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ogłoszenie (PDF) 2012-01-26
28 Wynik postępowania Dostawę nabiału na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ogłoszenie (PDF) 2012-01-24

Wyniki przetargów 2011

Lp. Typ Tytuł Szczegóły Data ogłoszenia
1. Wynik postępowania OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH na okres 12 miesięcy ogłoszenie (PDF) 2011-12-23
2. Wynik postępowania Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę artykułów żywnościowych – produktów różnych, makaronu oraz jaj kurzych ogłoszenie (PDF) 2011-12-22
3. Wynik postępowania Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Nadzór autorski wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację systemu Eskulap ogłoszenie (PDF) 2011-12-21
4. Wynik postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ PIECZYWA ogłoszenie (PDF) 2011-12-20
5. Wynik postępowania Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne ogłoszenie (PDF) 2011-12-09
6. Wynik postępowania Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2011 ogłoszenie (PDF) 2011-12-08
7. Wynik postępowania Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz majątku dla WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W BOLESŁAWCU ogłoszenie (PDF) 2011-11-29
8. Wynik postępowania Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na dzierżawę zbędnych pomieszczeń oraz gruntu Szpitala ogłoszenie (PDF) 2011-11-25
9. Wynik postępowania Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora ogłoszenie (PDF) 2011-11-17
10. Wynik postępowania Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ogłoszenie (PDF) 2011-09-16
11. Wynik postępowania Dostawa mięsa, wędlin, drobiu na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ogłoszenie (PDF) sprostowanie (PDF) 2011-08-25
12. Wynik postępowania OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCIACH Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz konserw na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ogłoszenie (PDF) 2011-08-08
13. Wynik postępowania Dostawa leków na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ogłoszenie (PDF) UNIEWAŻNIENIE 2011-07-27
14. Wynik postępowania Usługę odbioru, transportu zwłok z oddziałów szpitalnych do pomieszczeń chłodni, przechowywania oraz wydawania zwłok osobie uprawnionej do pochówku ogłoszenie (PDF) 2011-07-21
15. Wynik postępowania Dostawę leków na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ogłoszenie (PDF) 2011-07-13
16. Wynik postępowania Dzierżawa pomieszczeń Szpitala ogłoszenie (PDF) 2011-06-15
17. Wynik postępowania Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ogłoszenie (PDF) ZMIANA 2011-06-27
18. Wynik postępowania Dostawa pasków testowych do moczu wraz z dzierżawą czytnika pasków ogłoszenie (PDF) 2011-06-07
19. Wynik postępowania Dzierżawa pomieszczeń Szpitala ogłoszenie (PDF) 2011-05-30
20. Wynik postępowania Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ogłoszenie (PDF) 2011-05-17
21. Wynik postępowania Dostawa preparatów czyszczących i środków dezynfekcyjnych ogłoszenie (PDF) 2011-05-05
22. Wynik postępowania Obsługa bankowa wraz z przyznaniem kredytu w rachunku bieżącym dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Unieważnienie postępowania (PDF) 2011-04-29
23. Wynik postępowania Dostawa płynów dożylnych, produktów leczniczych dla krwi organów krwiotwórczych oraz układu krążenia, środków przeciwinfekcyjnych oraz materiałów opatrunkowych ogłoszenie (PDF) 2011-04-27
24. Wynik postępowania Dostawa warzyw na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ogłoszenie (PDF) 2011-04-19
25. Wynik postępowania Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę ziemniaków, warzyw i owoców na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ogłoszenie (PDF) 2011-03-24
26. Wynik postępowania Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych, artykułów gospodarstwa domowego i środków czystości, artykułów kuchennych oraz preparatów czyszczących ogłoszenie (PDF) 2011-03-04
27. Wynik postępowania Dostawa materiałów RTG, artykułów medycznych oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku ogłoszenie (PDF) 2011-02-28
28. Wynik postępowania Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych, artykułów gospodarstwa domowego i środków czystości, artykułów kuchennych, preparatów czyszczących oraz worków foliowych. ogłoszenie (PDF) 2011-02-02
29. Wynik postępowania Dostawę produktów mleczarskich i tłuszczów jadalnych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ogłoszenie (PDF) 2011-01-26
30. Wynik postępowania Świadczenie usług pralniczych – pranie bielizny i odzieży szpitalnej ogłoszenie (PDF) 2011-01-10

Wyniki przetargów 2010

Lp. Typ Tytuł Szczegóły Data ogłoszenia
1. Wynik postępowania Dostawa artykułów żywnościowych – pieczywa, produktów różnych i makaronu oraz jaj kurzych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ogłoszenie (PDF) ogłoszenie (PDF) 2010-12-17
2. Wynik postępowania Projekt i rozbudowa sieci komputerowej oraz zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania ogłoszenie (PDF) UNIEWAŻNIENIE 2010-11-23
3. Wynik postępowania Dostawa ziemniaków, owoców i warzyw na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ogłoszenie (PDF) 2010-10-19
4. Wynik postępowania Dostawa leków na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu unieważnienie (PDF) 2010-09-27
5. Wynik postępowania Dostawa leków na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu unieważnienie (PDF) 2010-09-07
6. Wynik postępowania Badanie sprawozdania bilansowego za 2010 r. Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ogłoszenie (PDF) 2010-08-31
7. Wynik postępowania Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu do warunków jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej – ETAP II ogłoszenie (PDF) 2010-08-26
8. Wynik postępowania Dostawa leków na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ogłoszenie (PDF) 2010-08-19
9. Wynik postępowania Dostawa mięsa, wędlin, drobiu, podrobów drobiowych oraz konserw na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ogłoszenie (PDF) 2010-08-03
10. Wynik postępowania Aktualizacja dokumentacji przetargowej oraz nadzór nad pracami modernizacyjnymi obiektów szpitalnych przy al. Tysiąclecia 30 w Bolesławcu realizowanymi w ramach projektu „Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu do warunków jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej” ogłoszenie (PDF) 2010-07-09
11. Wynik postępowania Dostawa odczynników laboratoryjnych i środków dezynfekcyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ogłoszenie (PDF) 2010-05-12
12. Wynik postępowania ADAPTACJA BUDYNKU XV NA POTRZEBY ADMINISTRACJI – ETAP I ogłoszenie (PDF) 2010-05-06
13. Wynik postępowania Dostawa materiałów opatrunkowych, sprzętu medycznego, leków, płynów infuzyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ogłoszenie (PDF) 2010-04-23
14. Wynik postępowania Dostawa Sprzętu Rehabilitacyjnego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ogłoszenie (PDF) 2010-04-08
15. Wynik postępowania Dostawa materiałów RTG, sprzętu medycznego, sprzętu medycznego jednorazowego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ogłoszenie (PDF) 2010-02-26
16. Wynik postępowania Aktualizacja studium wykonalności projektu pn. "Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu do warunków jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej" ogłoszenie (PDF) 2010-02-08
17. Wynik postępowania Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla robót przewidzianych w projekcie pn. "Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu do warunków jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej” ogłoszenie (PDF) 2010-02-08
18. Wynik postępowania Dostawa Artykułów czystościowych i gospodarstwa domowego, Artykułów biurowych, Worków foliowych, Artykułów gastronomicznych, Preparatów czyszczących ogłoszenie (PDF) 2010-02-01
19. Wynik postępowania Dostawa nabiału na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ogłoszenie (PDF) 2010-01-20
20. Wynik postępowania Świadczenie usług pralniczych – pranie bielizny i odzieży szpitalnej ogłoszenie (PDF) Protest cz 1 (PDF) Protest cz 2 (PDF) Rozstrzygnięcie protestu (PDF) 2010-01-08