Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Przyjmuje interesantów Pn - Pt w godz. 8.00 - 15.00 w

Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w

Bolesławcu (pawilon nr VI, parter, Od. Dzienny)

Tel. kontaktowy +48 57 130 63 91

e-mail: b.chudzinski@bpp.gov.pl

Informacje (PDF)

Ulotka o prawach pacjenta (PDF)

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (PDF)

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (PDF)