Oddział 9 ZOL

kier.zol - Bogusława Bis

piel.oddzialowa- Ewa Putorak

Dodatkowe informacje na temat oddziałów

Telefony:

Dyżurka Pielęgniarek- 75 738 0362

Informacje dotyczące przyjęcia na oddział ZOL

Sekretariat ZOL st.insp.d/s ZOL - Urszula Burdukiewicz - nr telefonu: 75 7380 309

Kierownik ZOL - nr telefonu: 75 7380 311

Druk - Wniosek do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego

Druk - Skierowanie do Szpitala Psychiatrycznego (do wniosku)