Historia Szpitala „w pigułce”

Obiekt obecnego, bolesławieckiego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych zbudowano w latach 1857 – 1863. Chorych psychicznie leczono tu aż do 1945 roku. Pod koniec II Wojny Światowej nastąpiła ewakuacja chorych, a teren Szpitala zajęty został przez cofające się w głąb Rzeszy wojsko niemieckie, a następnie przez wojska sowieckie. Od 1948 r. zaczęto kierować do Bolesławca robotników do odbudowy miasta. Opuszczane stopniowo przez rosyjskich żołnierzy budynki szpitalne, zamieszkali ludzie odbudowujący Bolesławiec. Decyzję o ponownym uruchomieniu w Bolesławcu szpitala psychiatrycznego podjęto w dokładnie 24 kwietnia 1956 roku.

Ówczesne Ministerstwo Zdrowia skierowało tu młodego lekarza Witolda Oprawkę w towarzystwie kilku osób i kilkunastu pacjentów zdolnych do pracy, aby reaktywować Szpital. Stopniowo organizowano poszczególne oddziały placówki medycznej. Powoli zaczęła się tworzyć kadra medyczna i administracyjna. Była tak dobra, że już w 1958 roku dyrekcja otrzymała zlecenie zorganizowania Szpitala Psychiatrycznego w Żarach. W tym czasie już do Szpitala przyjeżdżały transporty chorych z innych, przepełnionych Szpitali Psychiatrycznych z całej Polski. Pod koniec 1958 r i w początkach 1959 Szpital zaczął zatrudniać specjalistów – lekarzy i laborantów. Przełomowym okresem w historii naszej placówki medycznej był czas, gdy w 1961 roku, funkcję jej dyrektora objął doktor medycyny Michał Marzyński. W czasie jego kadencji odbudowano Szpital niemal w całości i zorganizowano lecznictwo na właściwym poziomie. Na terenie szpitala utworzono m.in. Szkołę Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, powołano również formy uzupełniające lecznictwo podstawowe, jak np. Warsztaty Terapii Zajęciowej i Opiekę Rodzinną we wsi Wykroty. W międzyczasie kadra lekarzy i specjalistów tworzyła kolejny szpital psychiatryczny – W Sieniawce. Placówka ta zresztą funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Obecny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu jest nowoczesny i funkcjonalny. Ma doskonałe warunki do lecznictwa psychiatrycznego i psychosomatycznego. Prowadzi siedem oddziałów leczniczych (w tym neurologiczny, odwykowy i detoksyzacyjny dla alkoholików) oraz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. Prowadzi również trzy poradnie: zdrowia psychicznego dla dorosłych, zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz terapii uzależnień od alkoholu. Prowadzi także Laboratorium analityczne oraz pracownie RTG, EKG i EEG. Świadczy w nich m.in. usługi dla ludności, wykonując badania na zlecenie lekarzy spoza szpitala. Ciekawostką jest, że bolesławiecki szpital wojewódzki – jako pierwszy w Polsce – otworzył się na zewnątrz. Już w 1973 roku zorganizował Tydzień Wiedzy o Psychiatrii. Działalność promującą wiedzę o zdrowiu psychicznym prowadzi do dnia dzisiejszego. Tradycją stały się już organizowane od 1999 roku Festyny pn. Dzień Otwarty Szpitala. Szpital uczestniczy również w programie „Psychiatria bez lęku i granic”. Współpracuje z innymi szpitalami psychiatrycznymi w Polsce i za granicą oraz stowarzyszeniami pro zdrowotnymi, m.in. z PCK, stowarzyszeniem Diabetyków, Rodzin Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym i wieloma innymi. Co miesiąc, wspólnie z Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury przygotowuje otwarte spotkania pn. „Rozmowy o zdrowiu psychicznym”, w czasie których specjaliści z różnych dziedzin zdrowia psychicznego informują zebranych o najnowszych zdobyczach wiedzy medycznej, uczą rozpoznawać wstępnie objawy schorzeń psychicznych i psychiatrycznych oraz odpowiadają na pytania zebranych. Państwu również chętnie odpowiemy na dręczące Was pytania. Prosimy kierować je na linki pn. „Kontakt” lub „Forum Pacjentów”. Dodajmy, że organem założycielskim naszego Szpitala jest Dolnośląski Samorząd Wojewódzki.