Aktualności

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu uzyskał Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia z terminem ważności do dnia 26.01.2018 roku. Tym samym przez kolejne 3 lata Szpital nasz znajdować się będzie w elitarnej grupie szpitali akredytowanych, która obejmuje tylko 187 szpitali w całym kraju, w tym 8 szpitali psychiatrycznych.


Uzyskanie certyfikatu poprzedzone było auditem zewnętrznym przeprowadzonym przez wizytatorów akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Pozytywna ocena wizytatorów potwierdziła spełnianie przez naszą placówkę wysokich standardów akredytacyjnych w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych.


Proces akredytacji Szpitala został sfinansowany w ramach udziału w projekcie „Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Gratulujemy wszystkim pracownikom wspólnego sukcesu, życząc satysfakcji z pracy oraz dalszego podnoszenia kwalifikacji!