Aktualności

"Perły Medycyny"

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu został nagrodzony w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym „Perły Medycyny”.


23 listopada w warszawskim Hotelu Gromada wręczone zostały nagrody w projektach organizowanych przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług. Jednym z tych przedsięwzięć jest Ogólnopolski Konkurs Medyczny PERŁY MEDYCYNY organizowany w ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość 2020.

Ogólnopolski Konkurs Medyczny „Perły Medycyny” zorganizowany został w tym roku już po raz siódmy. Nagradzane są w nim podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz firmy działające na rynku medycznym, które przede wszystkim świadczą usługi bądź oferują produkty wysokiej jakości a dodatkowo są efektywnie zarządzane i stwarzają dogodne warunki swoim pracownikom.

Kapituła Konkursu dokonała oceny działalności Uczestników i wyłoniła Laureatów w poszczególnych kategoriach konkursowych. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu otrzymał III nagrodę w kategorii szpitale monospecjalistyczne, co jest uznaniem naszego wysiłku za całokształt naszej działalności. Tym bardziej, że działalność Szpitala obejmuje tak trudną, niedocenianą dziedzinę medycyny.